Zabýváme se kompletní problematikou klimatizací vozidel

ZAŘÍDÍME SERVIS A ÚDRŽBU

PORADÍME, JAK SE STARAT O KLIMATIZACI

PROVEDEME DEZINFEKCI KLIMATIZACE

KLIMATIZACI PLNÍME TAKÉ NOVÝM TYPEM CHLADIVA HFO 1234YF

DOKÁŽEME DETEKOVAT ÚNIK CHLADIVA

DIAGNOSTIKUJEME ZÁVADY

Vy zavoláte, my se postaráme.
Přijedete k nám nebo přijedeme my za Vámi.

608 768 758

servis@klimatizacesedlcany.cz

Autoservisy, které provádějí servis klimatizací motorových vozidel, musí být od 4.července 2010 držiteli osvědčení, prokazujícím absolvování předepsaného školení Ministerstva životního prostředí a získání příslušného osvědčení o úspěšném absolvování tohoto školení.

Na základě rozhodnutí MŽP č.j.: 2455/780/13 ze dne 9.1.2014 se společnost ACI-Auto Components International, spol s r.o. stanovuje hodnotícím orgánem (atestačním subjektem) k vydávání certifikátů pracovníkům, kteří absolvovali školení zahrnující minimální dovednosti a znalosti pro servis klimatizačních systémů motorových vozidel obsahujících některé fluorované skleníkové plyny podle nařízení Komise (ES) č. 307/2008.